Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hydrochemicke ukazatele.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Stanovení jakostních ukazatelů pitné vody u vybraných zemědělských subjektů v okrese Jindřichův Hradec
 (Monika KUČEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jeb376// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Minotorování hydrochemických parametrů v demineralizačních stanicích
 (Veronika Olejárová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98102 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Monitorování vybraných hydrochemických parametrů Černého příkopu v souvislosti s ukončením koksovny Jan Šverma
 (Šárka Drastichová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98002 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv pastevních pozemků na parametry vody v malém vodním toku
 (Barbora KUBELOVÁ)

2021, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jdw4ia// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Ekologické zemědělství | Práce na příbuzné téma

Monitorování vlivu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN – MORAVIA STEEL, a.s. na kvalitu povrchové vody řeky Olše
 (Jana Goryczková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97782 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod typu aktivace
 (Nikola Cielecká)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115446 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Obsah biogenů (N, P) ve vodě a sedimentu vybraných rybníků.
 (Martina Kyselová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8803ot// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Hydrochemie splaškových vod v kanalizační síti města Ostravy
 (Barbora Lokajíčková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98284 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv města Karviná na Karvinský potok
 (Barbora Valová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103655 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma