Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

indukce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Preindukce a indukce porodu z pohledu porodní asistentky
 (Adéla Švestková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/x3t9w/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Indukce kvetení u tropických orchidejí v in vitro podmínkách
 (Adelheid Hanáčková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c9wfb/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Indukce rezistence rostlin rajčete pomocí beta-aminomáselné kyseliny
 (Pavla Svobodová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cwxfa/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Indukce neurodiferenciace v podmínkách in vitro
 (Jana Rájová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oaoda/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Indukce rezistence arbuskulárních mykorhizních hub vůči fungicidům
 (Viktor Nagy)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kosq4/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv modifikace histonů na schopnost indukce rezistence u rostlin
 (Jana Sekerková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rlpq8/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu antimikrobiálních látek na frekvenci indukce profágů a exprese fágových a bakteriálních genů pomocí RT-qPCR
 (Dominik Vrba)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8g9w/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Indukce buněčné smrti u nádorových buněk s inaktivovaným antionkogenem p53
 (Soňa Čejková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yq1om/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Indukce buněčné smrti u vysoce rizikových kultur chronické lymfocytární leukémie pomocí monoklonálních protilátek
 (Ludmila Šebejová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3nlm/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)