Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

integrony

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence bakterií k antibiotikům - plazmidy, transpozony a integrony
 (Veronika Hradilová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zpqlv/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Charakterizace mikrobiálních společenstev a výskyt genů pro rezistence k antibiotikům v mikroflóře hospodářských a zájmových zvířat
 (Lenka Davidová Geržová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mok93/ | Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie | Práce na příbuzné téma

Antimikrobiální rezistence a její determinanty u bakterií izolovaných z akvarijních ryb
 (Jana Kučerová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j9bht/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Mechanismy a způsoby šíření rezistencí k antibiotikům u salmonel
 (Helena Hradecká)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xbc80/ | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Komparativní analýza plazmidů nesoucích geny pro produkci karbapenemáz
 (Dan Dostál)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3iuv/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům
 (Veronika Hradilová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m222x/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Escherichia coli a koliformní bakterie rezistentní k antimikrobiálním látkám na mléčných farmách v České republice
 (Monika Dolejská)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h59vm/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma