Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ionizujici zareni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Ionizující záření jako téma environmentální edukace
 (Marcel VANĚČEK)

2021, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4w9fvz// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž pacientů při vyšetření metodami nukleární medicíny a jejich srovnání s ostatními metodami využívajícími ionizující záření
 (Hana Vaňourková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v7oi38// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Vliv ionizujícího záření na živé organismy
 (Kateřina KÁŇOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nw5zz6// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Vliv kombinace kyseliny nitro-olejové a ionizujícího záření na přežívání a signalizaci buněk lidského adenokarcinomu A549
 (Michaela Trávníčková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efr5n/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pacientů a pracovníků se zdroji ionizujícího záření
 (David Hejna)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1ess/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Určení prediktorů velikosti dávky ionizujícího záření v oblasti srdce při radioterapii levostranného prsu
 (Kateřina Poláchová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxckz/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Vliv záření na vlastnosti polymerů - Změna vybraných mechanických vlastností v závislosti na absorbované dávce záření
 (Zdeněk HOLÍK)

2013, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nawlsz// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Ionizující záření a gravidita
 (Lucie DOVRTĚLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3xpzz5// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Význam inhibitorů DNA-PK a ATM kinas v odpovědi buněk cervikálního karcinomu (HeLa) na ionizující záření
 (Hana Zigová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//umar3d// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)