Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kategorizace hodnot

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Žebříček hodnot žáků 9. tříd
 (Pavla MAGNOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qsgzep// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Konceptuální fotografie - kategorizace, sběr, archiv
 (Martina LIŠKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zhotgu// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba | Práce na příbuzné téma

Vliv médií na utváření hodnot žáků 2. stupně ZŠ
 (Tomáš KŘÍŽ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qr8qh9// | Učitelství pro základní školy / spol-Ma-Fy | Práce na příbuzné téma

Stanovení hodnoty podniku VOP GROUP s.r.o.
 (Barbora Dobrovolná)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127545 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Hodnoty a životní smysl z pohledu stáří
 (Štěpánka Spáčilová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0zcy/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Práce na příbuzné téma

Typologická klasifikace a kategorizace travních porostů ve zvoleném území a návrhy vhodné pratotechniky
 (Jana KADLECOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2thhu6// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Podíl a kategorizace území s funkcí podpory biodiverzity na příkladu intenzivně využívané zemědělské krajiny (Liběšice u Litoměřic) na Litoměřicku
 (Lenka KŘIVONOSKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ct0yp6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma