Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kontraindikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kontraindikace aplikace a komplikace spojené s užíváním kontaktních čoček se zřetelem na dětského pacienta
 (Anna Dvořáková)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyem4/ | Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika | Práce na příbuzné téma

Možné benefity a kontraindikace hipoterapie u dětí s DMO
 (Karolína Kaniová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//pm9rgs// | Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty / | Práce na příbuzné téma

Terminální stádium nevyléčitelného chronického onemocnění jako kontraindikace k zahájení neodkladné resuscitace
 (David Bláha)

2024, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//idi2ep// | Zdravotnické záchranářství / | Práce na příbuzné téma

Akutní ischemická CMP, kontraindikace trombolytické léčby v souboru nemocných
 (Helena Kramářová)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//isxfjd// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Práce na příbuzné téma

Indikace a kontraindikace aplikace kontaktní čočky
 (Jiří Kozák)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqgjs/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Práce na příbuzné téma

Indikace a kontraindikace masáží u žen v období těhotenství
 (Milan Neveselý)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abvol/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Práce na příbuzné téma

Jednotlivé druhy sauny a jejich zdravotní význam. Popis a historie jednotlivých druhů sauny, význam pro zdraví, indikace a kontraindikace.\\
 (Bořivoj KALÍŠEK)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mr9xqw// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Indikace a kontraindikace kardiopulmonální resuscitace v souvislosti se stanovením smrti záchranářem
 (Alena JAROŠOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pw30k1// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Kontraindikace nošení kontaktních čoček a postup jejich zjištění
 (Denisa Rejmontová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//jzm9d9// | Optika a optometrie / | Práce na příbuzné téma