Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

korektura

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Jazyková korektura jako součást nakladatelské práce
 (Jarmila Colombo)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9096 | Filologie / Jazyková a literární kultura | Práce na příbuzné téma

Korektura textu v praxi
 (Simona HENDRYCHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mlqmzr// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Jazykové korektury
 (Kateřina Tyburcová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7928 | Filologie / Jazyková a literární kultura | Práce na příbuzné téma

Vliv genderu na aplikaci zpětné korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení
 (Lenka MISIOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3f6keo// | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Software pro korektury textů
 (Hana Kadlčíková)

2016, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//vp4mew// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Problematika jazykových korektur v českém tisku
 (Alena Kvasničková)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ch5dnw// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Práce na příbuzné téma

Pomůcka pro korektury textů
 (Jakub Zatloukal)

2017, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//y71r69// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Automatický asistent korektora textů metodami strojového učení
 (Tomáš Walek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136282 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

François-Marie Luzel: Contes populaires de Basse-Bretagne. Translatologická analýza a překlad vybraných pohádek
 (Markéta Oborníková)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kel6o/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství francouzského jazyka | Práce na příbuzné téma