Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kyselina arachidonova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv rizikových faktorů na profil mastných kyselin membrán erytrocytů a zánětlivou reakci po implantaci koronárního stentu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční
 (Jiří Handl)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hqz8cz// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

Metabolity kyseliny arachidonové, jejich úloha v rozvoji zánětlivé reakce
 (Irena Tůmová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//531467// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Deriváty kyseliny arachidonové a jejich funkce v organismu
 (Jaroslava Sadílková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5aqqgk// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Význam metabolitů kyseliny arachidonové pro karcinogenezi
 (Kristina Nešporová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ttcwi/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Úloha proteinů z rodiny TGF-beta v působení inhibitorů metabolismu kyseliny arachidonové
 (Eva Lincová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1dtu/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Modulace aktivity transkripčního faktoru NF-kappaB zásahy do metabolizmu kyseliny arachidonové
 (Katarína Chlebová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jk7cj/ | Biologie / | Práce na příbuzné téma