Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kyslik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Stanovení maximálního spiroergometrického výkonu a maximální transportní kapacity pro kyslík u pacientek s kardiovaskulárním onemocněním před a po kardiovaskulární rehabilitaci
 (Tomáš Hrdý)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lg7ta/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Kyslík a víno
 (Eva Černošková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//heeelp// | Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii | Práce na příbuzné téma

Vliv strukturní integrity komplexu vyvíjejícího kyslík na organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně mutanta ječmene viridis zb63
 (Veronika GRYČOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k4j0m5// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Systémová identifikace oscilační reakce peroxid vodíku-kataláza-kyslík-glukózaoxidáza s využitím teorie reakčních sítí
 (Radovan Jurašek)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//m35gy1// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Vytrvalost tváří v tvář neúspěchu u hráčů počítačových her
 (Filip KYSLÍK)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dygmp0// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Režie hry I. Vyrypajeva Kyslík
 (Mária Smreková)

2011, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/quqj6/ | Dramatická umění / Činoherní režie | Práce na příbuzné téma

Kyslík v oceli, způsoby dezoxidace a moderní prvky optimalizace výroby oceli
 (Martin Korbáš)

2014, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106234 | Metalurgie / Metalurgická technologie | Práce na příbuzné téma

Nové fylogenetické markery pro rekonstrukci fylogeneze myxozoí
 (Jiří KYSLÍK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fchp85// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Fylogeneze myxozoí založená na genech specifických pro žahavce
 (Jiří KYSLÍK)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//toxrpu// | Biologie / Parazitologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)