Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

lavka pro chodce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití patinujících ocelí při návrhu lávek pro chodce
 (Lukáš Fabián)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94608 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma

Návrh lávky pro chodce
 (Hana LESOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g2sk5d// | Aplikované vědy a informatika / Mechanika | Práce na příbuzné téma

Návrh dřevěné lávky pro pěší
 (Vladimír Honzík)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//o78wd5// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma

Návrh ocelové lávky pro pěší
 (Hana LESOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c3513g// | Počítačové modelování v inženýrství / Výpočty a design | Práce na příbuzné téma