Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

leader method

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komparační studie využití metody Leader mezi členskými státy Evropské unie
 (Veronika Dudová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jv8a2e// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Analýza přístupů a dopadů metody Leader na rozvoj venkova
 (Kamila Winterová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101976 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu
 (Sandra PETRÁŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0y1oih// | Politologie / | Práce na příbuzné téma

Založení občanského sdružení, implementace metody Leader (finančních prostředků z EU fondů) a návrhy jeho činností
 (Lucie BARTESOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5b9kjv// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v ČR jako příležitost k rozvoji hospodaření obce?
 (Tereza Zálešáková)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7119/ | Veřejná ekonomika a správa / | Práce na příbuzné téma