Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

luminiscence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Demonstrační pokusy z luminiscence pro projekt Hodina moderní chemie
 (Kamila Procházková)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//svrgi5// | Specializace v pedagogice / | Práce na příbuzné téma

Dvoufotonová luminiscence a její aplikace pro ochranné značení výrobků
 (Andrea PLŠKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//76jn3n// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Analýza a optimalizace systému pro časově rozlišená měření luminiscence scintilátorů
 (Vojtěch Košelja)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//z72e35// | Přístroje a metody pro biomedicínu / | Práce na příbuzné téma

Luminiscence ve výtvarné výchově (Prakticko-teoretická práce)
 (Barbora BRADOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9pr8l8// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Studium luminiscence kationických barviv zachycených na fylosilikátech
 (Vendula Jakubcová)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87685 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Syntéza a luminiscenční charakterizace substituovaných difenylamino difenyl stilbenů
 (Anna Mausová)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//clea06// | Chemie a technologie materiálů / Technologie organických specialit | Práce na příbuzné téma

Study of the possibility to enahance the intensity of the erbium luminescence in diamond structures
 (Banu Akhetova)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//a1tw0i// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)