Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mechanicke cisteni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Zhodnocení využití mechanického čištění lůžek
 (Jan Fojt)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//8bhcgo// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod
 (Iva Němcová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//owolt2// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Účinnost mechanického čištění - ÚČOV Ostrava
 (Gabriel Gold)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86528 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Posouzení koncepce odkanalizování a číštění odpadních vod obce Huzová
 (Alois Pospíšil)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130103 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Čištění povrchu ocelových vzorků simulujících povrch dutiny formy
 (Eva Vrabcová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u9u3v9// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Způsoby a efektivita čistění DPD na hnědouhelných povrchových dolech
 (Roman Bauer)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129806 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Čištění odpadních vod
 (Karolina Frintová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p2qby/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství chemie pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Srovnání účinnosti čištění odpadních vod u klasické ČOV a KČOV
 (Jan Hudec)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//dwdz4e// | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Problematika biologického čištění odpadních vod v ČOV Český Těšín
 (Pavla Franková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86605 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod v ČOV Trenčín
 (Stanislav Mikušínec)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98422 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)