Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

methamphetamine

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Stres u uživatelů pervitinu
 (Zuzana FILIPOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0fpuck// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Gambling u dlouhodobých uživatelů pervitinu
 (Jan ZAHRADNÍK)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pv8rhn// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Pervitin - Podmíněnost vzniku návykového chování a spoluutváření pervitinové kultury
 (Mojmír VITÁSEK)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//l9fk77// | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Stres u uživatelů pervitinu
 (Zuzana FILIPOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0fpuck// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Sociální práce a možnosti pomoci rodině s členem závislým na pervitinu
 (Jana ŠOTOLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//why5w1// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Postoj pomáhajúcich pracovnikov ku pozitivnej zmene chovanie u klientov so závislosťou na pervitíne v terapeutickej komunite
 (Erika Komorová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohaff/ | Humanitní environmentalistika / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Motivy mladých toxikomanů k užívání pervitinu ve Zlínském kraji
 (Zuzana BARTOŠOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yylny9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Stanovení metamfetaminu v krvi pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
 (Kateřina KROČÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t3degm// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Obraz pervitinu v internetové mutaci deníku Mladá fronta DNES.
 (Andrea CHADOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ygubcq// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)