Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

moderni nastroje pro rizeni projektu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Moderní nástroje pro podporu řízení projektů
 (Marie Kosková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82163 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrh softvérovej podpory riadenia projektu v T-Mobile
 (Adam Češelka)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76729 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Projekt implementace vybraného konceptu pro měření, řízení a hodnocení finanční výkonnosti ve zvolené obchodní korporaci
 (Jakub Dupala)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8pkfo3// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Moderní nástroje komunikace v projektovém řízení
 (Barbora Leskovjanová)

2015, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qbvcs/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Práce na příbuzné téma

Aplikace moderních nástrojů řízení projektů a portfolia ve vybraném podniku
 (Štěpán Mazanec)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50444 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení efektivnosti investičního projektu moderními nástroji řízení
 (Nikol KLIMAJOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qgkmuy// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Moderní metodiky vedení projektů (pro implementace zakázkového SW)
 (Filip Zatloukal)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40960 | Aplikovaná informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma