Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

napojovy set

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nápojový set
 (Tomáš VRÁNA)

2018, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y9986u// | Výtvarná umění / Design | Práce na příbuzné téma

Soubor nápojového skla
 (Johana NĚMEČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3kd2ep// | Výtvarná umění / Design | Práce na příbuzné téma

Soubor interiérové keramiky
 (Markéta KALIVODOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Ústav umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xivufi// | Design / Keramický design | Práce na příbuzné téma

Soubor nápojového skla
 (Markéta PLŠKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w6lyzl// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Průmyslový design | Práce na příbuzné téma

Nápojový soubor ve skle
 (Hana VAŠUTOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//phtw67// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Průmyslový design | Práce na příbuzné téma

Kubistická reflexe (keramický nápojový soubor)
 (Kristýna Klusová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//2w2rry// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace nápojového souboru
 (Veronika REKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dfc3p5// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Design skla | Práce na příbuzné téma

Kontrola stavu nápojových automatů pomocí GSM modulů
 (Michal JUŘÍK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4x2tgp// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení výrobkové strategie nápojové firmy
 (Petra Doležalová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84972 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Soubor stolního skla, hutně zpracovaný\nl{} ve firmě Rückl Crystal a.s.
 (Taťána BARTOŠOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//m2sd4m// | Výtvarná umění / Užité umění | Práce na příbuzné téma