Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ocp

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR
 (Lenka Hájková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/an8qx/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

OCP server pro úlohy automatické regulace
 (Jaroslav GAJZLER)

2006, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gzh9yv// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Postavení a činnost obchodníka s cennými papíry
 (Michaela Lučická)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7sjr/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Developmental neurotoxicants: Analytical determination and their occurrence in human matrices
 (Eliška Čechová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/opmz5/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Rovnovážné pasivní vzorkování persistentních organických látek v tkáních sladkovodních ryb
 (Jaromír Sobotka)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1oke/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Právní úprava podnikání obchodníka s cennými papíry
 (Laila Stonawská)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//iqwxr3// | Právní specializace / Právo v podnikání | Práce na příbuzné téma

Modeling and Control of a Linear Inverted Pendulum using 2-DOF Control Structure
 (Akshaya Raj)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136186 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Pasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látek
 (Michaela Minaříková)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqgfn/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Analýza polychlorovaných bifenylů a dalších látek ve vnitřním prostředí
 (Daniela Žážová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfc1m/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma