Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odpadni voda z technologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Studium možnosti aplikace šišek pro odstranění Cr(VI) z odpadní vody z galvanovny
 (David Schulz)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103069 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Plazmové technologie v odstaňování kontaminantů z vod
 (Tomáš Kolofík)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/godyq/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Technologie recyklace fosforu z odpadních vod
 (Alžběta Slámová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115481 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Technologie odstraňování tuků z odpadních vod
 (Tomáš Tafil)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//c8wjkt// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Domovní čistírny odpadních vod jako jedna z možností, jak nakládat z odpadními vodami.
 (Daniela Dajdová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98393 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vyčištěných odpadních vod z vybraných domovních čistíren odpadních vod
 (Čestmír Černý)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137272 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh čištění odpadních vod z výroby střelné munice.
 (Matěj Výtisk)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115575 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Problematika vypouštění odpadních vod z malých obcí do vod povrchových
 (Eva Dlouhá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vvkep0// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Návrh způsobu využití odpadní vody z výroby betonové směsi
 (Lukáš Klus)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120045 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Porovnání účinnosti biosorbentů, směsi šišek a dřevokazné houby, pro odstranění CrVI z reálné odpadní vody: dynamický systém
 (Veronika Kopečková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119954 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)