Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odpadni vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Zpětné využití odpadní a dešťové vody
 (Jakub Záveský)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ldius/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Návrh nízkotlakého regeneračního ohříváku vody a návrh využití odpadní vody
 (Lukáš Petričko)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93666 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití dešťové vody jako vody užitkové při výstavbě nových rodinných domů v Mostě
 (Miroslav Němec)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92277 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Komentovaný překlad vybraných odborných textů na téma „Odpadní vody a metody jejich čištění“
 (Vendula Pokorná)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f8h83/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Práce na příbuzné téma

Odstraňování mikropolutantů z vody pomocí pokročilých oxidačních procesů
 (Tomáš Kolofík)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hqfo9/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Monitoring malých domovních čistíren odpadních vod v povodí řeky Stonávky a jejich vliv na kvalitu vody v tocích.
 (Lukáš Klimša)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//14u1r6// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv odpadních vod průmyslového areálu na jakost vody v Aušperském potoku
 (Simona Haluzová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sk38f7// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv čistírny odpadních vod v obci Kojčice na kvalitu vody v recipientu
 (Rudolf Koranda)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2e51vu// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Využití tepla z odpadní vody
 (Lukáš Kovařík)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119616 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Studium toxicity odpadní vody pomocí vybraných akutních a semichronických testů ekotoxicity
 (Viola Hamplová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119988 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)