Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odraznost vitrinitu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Modelování vývoje pánevní výplně na příkladech sedimentárních pánví podél východního okraje Českého masívu
 (Marek Goldbach)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qc64d/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Organic matter and clay minerals as indicators of the Mikulov Marls maturity
 (Iva Sedláková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lsy9q/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Model sedimentární a erozivní historie boskovické brázdy
 (Petr Holzer)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j85jz/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Uhřice 18
 (Soňa Kanalášová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nxlmt/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Model tepelné historie karbonských sedimentů v dolu Lazy v hornoslezské pánvi
 (Lada Navrátilová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hjmbh/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Lukov 1
 (Ondřej Švihálek)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tnzc4/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Diagenetická přeměna hornin karpatské předhlubně
 (Lujza Medvecká)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2ucl/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Dambořice 1
 (Zbyněk Vaculík)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z2mhl/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Tlumačov 1
 (Lujza Medvecká)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c9crn/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Vliv mletí uhlí na přípravu uhelné vsázky a na kvalitu koksu
 (Radek Toman)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87799 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma