Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ondrejnik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Obnova lesa v porostech postižených odumíráním smrku na revíru Ondřejník
 (Pavel Žáček)

2021, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//o0g0xk// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení pevnosti hornin pro geomorfologické účely: příkladová studie Ondřejník (Vnější Západní Karpaty)
 (Lucie TRYSKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//aw3t5p// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv stanovištních poměrů a hlavní úrovně lesního porostu na strukturu bylinného patra v masívu Ondřejníku (okr. Frýdek-Místek)
 (Ondřej Šigut)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//d4jbn2// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Sesuvy v ČR a vybraná svahová deformace ve Vnějších Západních Karpatech: mapování, terénní monitoring
 (Tereza PODPINKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//o41vtp// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení imisní zátěže v oblasti Ondřejníku
 (Drahoslava Zmijková)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103229 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Komplexní geomorfologická analýza vysokogradientových koryt masívu Ondřejníku
 (Lenka TROJÁČKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//stzhj5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Svahové deformace severní části hřbetu Ondřejníka (Štramberská vrchovina)
 (František GREGOR)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//iynsra// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Kvalita vody toku Ondřejnice v povodí Odry na základě rozboru makrozoobentosu
 (Monika MACKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3pe8h0// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Povrchové metody monitoringu svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech
 (Tereza PODPINKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ajj7an// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Geologické a hydrogeologické poměry povodí potoku Hutný, Štramberská vrchovina
 (Petra KRÁLOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dlobzl// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma