Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

operacni pece

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Bezpečná péče na operačním sále a péče o pacienta
 (Eva Sedláčková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fjnjs/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Proces péče o operační ránu – vytvoření doporučeného postupu pro převaz operační rány
 (Lucie Vacušková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//kj5hs0// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o operační pole před operací a po operaci
 (Michaela KRATOCHVÍLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1nxyvg// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Best practice v procesu péče o operační ránu
 (Zuzana Petruňová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1y8g/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Standardní operační postup - Paliativní péče
 (Lenka KADLUBOVÁ)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2b82pu// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče u klientek s hojením operační rány za využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi
 (Natálie VOPÁLKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pmp0c0// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Problematika ošetřovatelské péče při přechodu pacienta z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení chirurgie
 (Kateřina CHMELÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8n78h2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Péče o pacienta s bolestí - standardní operační postup
 (Dana Hrabáčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tydcf0// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Senior na operačním sále - rizika perioperační péče o osoby vyššího věku
 (Eva Lužová)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jb6uvg// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče | Práce na příbuzné téma

Ortoptická péče o pacienta po operaci Brownova syndromu
 (Aneta Cvachová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmr8n/ | Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)