Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

opetovne vyuziti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Terciární čištění odpadních vod s ohledem na její opětovné využití v legislativním rámci ČR
 (Michaela Vojtěchovská Šrámková)

2018, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//0fioxx// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Získání a opětovné využití celulózy z odpadní vody
 (Kamila Kobzová)

2019, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//e56kvp// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Opětovné využití stavebních dřevěných konstrukcí pro výrobu nábytku
 (Petra Sedláčková)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8nnqyx// | Dřevařství / | Práce na příbuzné téma

Imobilizace dusíku v biomase hub a jeho opětovné využití rostlinami.
 (Lukáš BYSTRIANSKÝ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kocglu// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Zpětné využití odpadní a dešťové vody
 (Jakub Záveský)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ldius/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Technologický postup ekologické likvidace vozidel s ukončenou životností a zpracování opětovného využití odpadů z těchto vozidel
 (David Zapletal)

2022, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//44we6y// | Technologie a management v dopravě / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití popílků ve stavebnictví, jako částečná náhrada primárních zdrojů
 (Ota Brynda)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137456 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Baterie půdních ekotoxikologických testů a jejich využití pro hodnocení toxických účinků odpadů
 (Marcela PETŘÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ugpvwk// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace využití stavebních a demoličních odpadů "in situ"
 (Václav Cibuzar)

2022, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//gnvlvz// | Odpadové hospodářství a úprava surovin / | Práce na příbuzné téma

Aplikace membránových technologií při opětovném využití odpadních vod
 (Radek Vurm)

2016, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//mkd8f2// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)