Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pid

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Mobilní aplikace na určení spoje MHD v rámci PID na platformě watchOS
 ()

2018, Bakalářská práce, Unicorn College s.r.o.

http://theses.cz/id//aw8euh// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

METODY NASTAVENÍ PID REGULÁTORU PRO STATICKÉ SYSTÉMY 1. ŘÁDU S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM
 (Vladislav Kořínek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0fxhj4// | Informační technologie / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Servomechanismus s analogovým PID regulátorem
 (Ondřej Daniš)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rargc1// | Informační technologie / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Řízení modelu vrtulníku pomocí PID regulátorů
 (Dominik Paulů)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//lwhtf4// | Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy | Práce na příbuzné téma

Aktivní fázová stabilizace interferometru pomocí zpětnovazební PID regulace.
 (Vojtěch ŠVARC)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9wyovn// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Práce na příbuzné téma

Vizualizácia dát predaja cestovných lístkov Pražskej integrovanej dopravy (PID)
 (Kristián Hanus)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78820 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Návrh PID regulátoru pro řízení systémů s dopravním zpožděním metodou MOMI
 (Jiří Pilgr)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//aopqab// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Porovnání klasických a moderních způsobů nastavení PID reguátorů
 (Martin Jirovský)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//micbfk// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

PID autotuner pro astatické systémy
 (Veronika ŘEŽÁBKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1q2x8d// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Control Design of the Hydraulic Drive using the 2-DOF PID Controller
 (Freddy Manuel Báez López)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//nxt8uj// | Mechatronika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)