Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

polyethylenglykol

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Stanovení indexu lomu kapalných binárních směsí polyethylenglykol-voda v závislosti na teplotě.
 (Petr VALHA)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p9fuue// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Mettler - Toledo při teplotách 20 - 80 °C
 (Vladimír HENYCH)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bjord1// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Příprava \kur{N}-(polyethylenglykol-\recke{omega}-yl)-11-aminoundekan-\nl{}amidů a jejich reakce s \kur{N}-karboxanhydridy
 (Alice Knapová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//frebc6// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C
 (Monika BENKOCKÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fewwp4// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Studium přípravy nanočástic stříbra za použití přírodních látek
 (Klára KOSTELANSKÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cmhk9o// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Porovnání konzervačních postupů pro archeologické usně
 (Martina Řezníková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fk4q4/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologické hodnocení materiálů založených na nanočásticích stříbra
 (Markéta Hůlková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ei1we/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Vliv silného elektrického pole na strukturu polymerů ve vodných roztocích
 (Šárka DĚDIČOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cct2ff// | Chemie / Chemie-Matematika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Flotace kalů z odvalu Heřmanice
 (Iveta Trčková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108026 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv polymerů na stabilitu nanočástic stříbra připravených pomocí modifikované Tollensovy reakce
 (Ivana SAITZOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5w91rm// | Chemie / Aplikovaná chemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)