Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

porost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě: přípravný porost, umělá obnova, sukcese
 (Martin Reška)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//emf7x2// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Odhad biomasy bylinného patra lesních porostů bučin ve vztahu k ostatním porostům listnatých lesů
 (Kateřina Píšťková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q1sge/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Lýkožrout smrkový - Ips typographus: jeho bionomie a dopad na lesní porost národních parků v Čechách
 (Markéta HAVLÍČKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3968 | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku
 (Florindo MACAXI)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zq148m// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Práce na příbuzné téma

Produkce biomasy z travních porostů pro energetické využití a vliv hnojení digestátem na travní porosty
 (Michaela HAŠKOVCOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4xd9sj// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Vliv poloparazitických rostlin a různých způsobů obhospodařování na společenstva ploštic (Heteroptera) v druhově bohatých travních porostech
 (Martin Vašíček)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axijj/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Sledování změn porostu CHKO Orlické hory prostředky DPZ
 (Kristýna Vilímková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iebow/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Růst a postavení třešně ptačí v porostech na LZ Židlochovice
 (Monika Sklenářová)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9jmlvb// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Obnova druhově bohatých travních porostů v Bílých Karpatech z hlediska fytofágního hmyzu
 (Eliška Malaníková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwcdd/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)