Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

porozita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Porozita a tvorba prasklin v katalytické vrstvě nanesené do voštinového filtru
 (Ondřej Šimůnek)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//kku9wi// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Výzkum porozity kostní tkáně tura domácího (Bos primigenius f. domestica)
 (Gabriela Calábková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erjiv/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Petrografická charakteristika a zhodnocení stavu betonů vojenských opevnění
 (Michaela Horáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qrnht/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Grafenem dopované porézní uhlíkaté monolity
 (Michala SOLDÁNOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ojjjud// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Aplikace analytických technik při studiu vlivu parametrů přípravy na reaktivitu, termické a adsorpční vlastnosti organických kryo- a xerogelů
 (Eva KINNERTOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hxxgj5// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

Změny v pórové struktuře materiálů inženýrských bariér jako důsledek jejich dlouhodobé interakce s podzemní vodou
 (Anežka Víšková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utjsr/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Mechanické vlastnosti polyuretanových pěn
 (Tomáš UHÝREK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rmvn7u// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Pletené distanční textilie pro multifunkční aplikace
 (Veerakumar Arumugam)

2017, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//dx0ep7// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Práce na příbuzné téma

Využití Mg-Fe směsných oxidů syntetizovaných z různých prekurzorů jako katalyzátorů pro transesterifikaci olejů
 (Alena Jílková)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bluncc// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Structure and Analysis of Woven Compression Bandages for Venous Leg Ulcers
 (Abdelhamid Rajab Ramadan Aboalasaad)

2021, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//6ag9q2// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)