Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

postsocialisticka transformace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ekonomická transformace venkovských obcí v Ústeckém kraji po roce 1989
 (Jiří SEJKORA)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2gxx2y// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Sociální, ekonomická a urbánní transformace vybraných měst v Polabí v Ústeckém kraji
 (Jiří POLITEO)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rthx2s// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Dvacet let transformace města Orlové - percepce změn očima obyvatel
 (Jana PILCHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//85mtto// | Geografie / Geografie - Historie, Geografie | Práce na příbuzné téma

Změny na trhu práce v Jihomoravském kraji: regionálně geografická analýza s důrazem na období ekonomické krize
 (Pavel Fišer)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kogxm/ | Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Kvalitativní a kvantitativní srovnáni prostorových procesů v Praze a Brně
 (Petr Bubela)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zdepb/ | Geografie / Učitelství geografie a kartografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma