Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

retencni nadrz

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Návrh na přeložku retenční nádrže v lomu Mokrá v součinnosti se sanací závěrného svahu v místě současné retenční nádrže - studie
 (Renáta Doleželová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82625 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Projekt posílení ekologických funkcí retenční nádrže Zamilovaný hájek v k.ú. Brno - Řečkovice
 (Kristýna Pospíšilová)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hz2now// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh a implementace podpůrného softwarového nástroje pro řešení retenční funkce nádrže
 (Tomáš Zachoval)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v4pr8s// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce retenční nádrže Sedlo
 (Jan Zapletal)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107777 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Potenciál retenčních nádrží pro rozvoj modro-zelené infrastruktury města Plzně
 (Adam STRNAD)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fsh0m2// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Přirozená retence vody v krajině versus výstavba retenčních nádrží
 (Jan SEDLÁČEK)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2f19dn// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Srovnávací studie flóry retenčních nádrží Hedvika a Marcela a vodního díla Újezd.
 (Andrea METÁLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2hg4mg// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Návrh projektového záměru pro vybudování naučné stezky okolo retenčních nádrží
 (Lucie Neshybová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//xorsaa// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Posouzení stavu melioračních opatření a návrhu realizace retenčních nádrží na revíru Buková (lesní správa Prostějov)
 (Petr Šmíd)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dd8osg// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Vliv nádrže Lobník na kvalitu vody nádrže Kružberk v povodí Odry
 (Lukáš PILNÝ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3jvmci// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)