Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sekvenovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Detekce patogenních genetických variant pomocí sekvenování nové generace u dětských pacientů s mentální retardací
 (Hana Poláčková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz2n3/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Velkokapacitní sekvenování jako nástroj studia strongylidních hlístic u primátů
 (Vladislav Ilík)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vg2vb/ | Zoologie / | Práce na příbuzné téma

Použití ddRAD sekvenování při studiu evoluční historie živočichů
 (Veronika Chalupová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdkbs/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Analýza panelu genů modifikujících průběh onemocnění cystické fibrózy pomocí technologie Nová generace sekvenování (Next generation sequencing; NGS)
 (Jan Tuček)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sj75a/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Molekulární charakterizace rezistence a virulence epidemických klonů Klebsiella pneumoniae pomocí sekvenování nové generace
 (Martina Strnadová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/askwo/ | Mikrobiologie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití celogenomového sekvenování v epidemiologii multirezistentních bakterií
 (Jana Hansliková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjd8j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Význam genomických studií genetické variability populací pomocí technologie masivního paralelního sekvenování pro klinickou praxi
 (Dominika Loubalová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svkkh/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Molekulární diagnostika syndromu Noonanové a přidružených RASopatií s využitím cíleného sekvenování příští generace
 (Eliška Svobodová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjrkd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)