Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sewerage system

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Povinnosti vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu
 (Martina Slámečková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyz7i/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Racionalizace systému odkanalizování obce Břasy se zhodnocením environmentálního dopadu
 (Lenka Kučerová)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//m408lm// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Inspekce kanalizační sítě
 (Martin Vacek)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//aacsrw// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Optimalizace kanalizační sítě v obci Žabeň s využitím nástrojů facility managementu
 (Michaela Schmiedová)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116609 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Master plán vodohospodářského zařízení,jako podklad pro obnovu vodovodní a kanalizační sítě.
 (Petr Kádě)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//fcix22// | Ekonomika a management / Podnikání | Práce na příbuzné téma

Návrh splaškovej kanalizácie v obci Mniší
 (Lukáš Harach)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129822 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh splaškové kanalizace v obci Lhota
 (Pavlína Turková)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119582 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh jednotné stokové soustavy pro odvádění odpadních vod v obci Vysoká Pec
 (Jan Kovačík)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115538 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Provozní řád kanalizační sítě města Plzně
 (Tomáš Mádr)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//jj3mxo// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Podklad pro projekt kanalizace v Horní Suché
 (Jiří Plesník)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92769 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)