Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

silicites

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Mechanické vlastnosti vybraných moravských silicitů
 (Martin Moník)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcb0l/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Charakteristika třetihorních limnosilicitů v sokolovské pánvi
 (Daniel Horváth)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qmmco/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Minerálogicke štúdium silicitov menilitového súvrstvia českej časti západných Karpát
 (Richard Štaffen)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130168 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Studium mikrofosílií v materiálech štípané kamenné industrie
 (Zdeněk Dvořáček)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i0ofd/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma