Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

silicity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium tmavých silicitů v paleozoických sedimentech na ložisku Mokrá
 (Roman Šimáček)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rv4sh/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Mechanické vlastnosti vybraných moravských silicitů
 (Martin Moník)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcb0l/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Přehled východoslovenských silicitů se zaměřením na tzv. ondavský rohovec
 (Ondrej Gavula)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqjh8/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Metody rozlišování silicitů z glacigenních sedimentů severní Moravy
 (Daniela LIČMANOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sprt6p// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Bryozoa z terciérních silicitů na Moravě
 (Linda Kedrová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5imx/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Mikrofosilie v silicitech
 (Pavlína Muchová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ggfxg/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Metoda LA-ICP-MS a analýza vzorků kulturního dědictví
 (Simona Hušková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v0qya/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Terciérní a permské limnosilicity ze západních a středních Čech
 (Daniel Horváth)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgyk3/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Magnetická anizotropie ordovických sedimentů pražské synformy
 (Jan Černý)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1x8k/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Provenience valounů ze spodnobadenských štěrků pod Pavlovskými vrchy
 (Tomáš Vít)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0i38/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma