Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spektrofotometrie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Spektrofotometrie likvoru
 (Terézia HRTUSOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kt8ndb// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Fluorescenční spektrofotometrie a její aplikace v materiálově orientovaných vědách
 (Miroslav GREMLICA)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6w88n5// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie, FTIR a UV VIS spektroskopie v materiálovém inženýrství
 (David KLOBÁSKA)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cx6ivm// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Porovnání stanovení sodíku a draslíku v séru metodou přímé a nepřímé potenciometrie a plamenové fotometrie
 (Petra Vyplelová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z43u1/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vysokovýkonová pulzní reaktivní magnetronová depozice termochromických vrstev na bázi VO2
 (Pavel ČURDA)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vr7ehu// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná a inženýrská fyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv stresu městského prostředí na základní ekofyziologické charakteristiky stromu
 (Gabriela TONCAROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b84thr// | Specializace v pedagogice / Přu-Chu | Práce na příbuzné téma

Hledání optimálních podmínek izolačního postupu pro přípravu templátového materiálu za účelem studia genové exprese mesenchymálních stromálních buněk pupečníkové tkáně
 (Zora NOVÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bbphib// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Porovnání analytických metod pro stanovení hliníku
 (Štěpánka Machoňová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kcnko/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace extrakce nukleových kyselin z půdních vzorků
 (Monika Grätzová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qz4hi/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)