Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

supportive measures

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Podpůrná opatření a jejich vliv na inkluzi dítěte s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole
 (Blanka Konečná)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s84aj/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Aplikace prvního stupně podpůrných opatření v malotřídní škole
 (Hana Frajtová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ov812/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Podpora žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy
 (Jana Koláčková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n72cb/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v základní škole
 (Monika PLAVECKÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dko7q1// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Psychologické zvláštnosti předškolních dětí s potřebou podpůrných opatření
 (Barbora KAČABOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//64976n// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma

Podpůrná opatřeni v profesní orientaci osob s mentalním postižením v rezidenční péči
 (Alena BRABLCOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y80oxy// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Podpůrná opatření u žáků s narušenou komunikační schopností na základních školách hlavního vzdělávacího proudu
 (Kateřina Sudová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11115 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Práce na příbuzné téma

Sociální aspekty podpůrných opatření pro osoby s narušenou schopností právně jednat
 (Stanislava Kyselová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5102 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Podpůrná opatření ve vztahu k žákům se sociálním znevýhodněním
 (Klára HORÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4a43el// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Práce na příbuzné téma

Sociální aspekty podpůrných opatření pro osoby s narušenou schopností právně jednat
 (Stanislava Kyselová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5102 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)