Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

system nakladani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Poradenský portál pro integrovaný systém nakládání s odpady
 (Jakub Lukášik)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/favly/ | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce
 (Ondřej Kocián)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bldci/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Poradenský portál pro integrovaný systém nakládání s odpady
 (Jiří Bartoš)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf27v/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení realizace Inteligentního systému nakládání s odpady v Mikulově
 (Kateřina Motyčková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o13gp/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Systém nakládání s odpady ve společnosti MAHLE Behr Ostrava s.r.o.
 (Libor Střelka)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115443 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Systém nakládání s elektroodpadem ve vybraném regionu
 (Filip Hylák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dq5i8p// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o.
 (Josef Gába)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119569 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Snížení nákladů na systém nakládání s bioodpadem v Litvínově
 (Beata Klármanová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130076 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Efektivnost integrovaného systému nakládání s odpady - případová studie pro vybraný kraj
 (Robert Ulrich)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kobec/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Práce na příbuzné téma

Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNO) v oblasti Jesenicka
 (Andrea Poláková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107959 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)