Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

technologie cisteni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Plazmové technologie v odstaňování kontaminantů z vod
 (Tomáš Kolofík)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/godyq/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Technologie čištění spalin ze stacionárních zdrojů
 (Anastasiya HALAVANAVA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eomn9m// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Environmentální aspekty změny technologie čištění na biodiscích v procesu směšovací aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací
 (Tereza Tarčová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120038 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Aplikace membránové technologie při čištění problematické skládkové vody a zpracování vznikajícího koncentrátu.
 (Jan Blažek)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//4nc5ij// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Membránové technologie - zlom v pojetí čistíren odpadních vod nebo greenwashing. Případová studie jedné modernizace
 (Pavel Rejchrt)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dc0q3/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení technologie čistění odpadních vod závodu TVD – Technická výroba a.s., Rokytnice
 (Sabina Divilová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108021 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Restaurování reliéfu sv. Rozálie z morového sloupu v Kutné Hoře a technologie čištění sádrovcových krust na kutnohorském vápenci
 (Roman Kolář)

2016, Diplomová práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jeikin// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury | Práce na příbuzné téma

Návrh nové technologie ČOV v keramickém závodě Ideal Standard s.r.o. Teplice.
 (Jiří Jiřička)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116926 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení technologie v ZEVO Chotíkov
 (Antonín BALLÁK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6119ue// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)