Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

technologie dobyvani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Navržení technologie dobývání 23. sloje v oblasti 15. kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. na základě dosavadních geologických poznatků
 (Tadeusz Kristen)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98302 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace pro technologie dobývání zásob v bočních závěrných svazích lomu ČSA
 (Milan Bail)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97890 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Technicko-ekonomické posouzení náhrady kontinuální technologie při povrchovém dobývání hnědouhelných ložisek.
 (Petr Kolman)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116924 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Návrh nové těžební technologie na lomu Řačice - studie
 (Roman Pudl)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98262 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Využití přirozených přírodních procesů pro remediační postupy a technologie
 (Jindřich Rampas)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/an5y3/ | Geologie / Geologie, hydrogeologie a geochemie | Práce na příbuzné téma

Technologie vybavení porubu 320 209 ve 32. sloji 2. kry mezi 4. a 5. patrem na závodě Sever Dolu ČSM ve Stonavě
 (Marian Böhm)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82356 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Dobývání slojí do mocnosti 6 metrů
 (Martin Ševěček)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137393 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Matematické modelování vlivu základních parametrů dobývání kolesovým rypadlem na spotřebu energie
 (Radka Hamříková)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116770 | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Otvírka, příprava a dobývání ostravských slojí č. 463 a č. 461 v 0. kře lokality dolu ČSM - Sever
 (Petr Wolf)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141524 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Návrh přípravy a dobývání porubního bloku 063 608 ve sloji 063 /17b/ ve 2. a 3. důlním poli dobývacího prostoru Staříč OKD, a. s., Dolu Paskov
 (René Vrastyák)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97711 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)