Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

testovaci funkce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

KOGNITIVNÍ FUNKCE: HODNOTÍCÍ ŠKÁLY A TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ
 (Eliška STŘESKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yrbke1// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Testování znalostí studentů - příprava ke zkoušce z předmětu Matematika 2: Parciální derivace a diferenciál funkce 2 proměnných
 (Marcela POKORNÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xklfvi// | Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví | Práce na příbuzné téma

Knihovna IEEE CEC 2014 testovacích funkcí v prostředí Mathematica
 (Roman Málek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ig2byt// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Testovací nástroj pro přípravu animovaných světelných funkcí
 (David Holinka)

2017, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//gzuqks// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Práce na příbuzné téma

Testování manipulačních funkcí ruky z pohledu ergoterapeuta
 (Miroslava HÁKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dx6ctf// | Ergoterapie / | Práce na příbuzné téma

Hardware-In-the-Loop testovací stanoviště hlavních LED Matrix světlometů
 (Veronika Petřeková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147442 | Automobilové elektronické systémy / | Práce na příbuzné téma

Sledování psychických a kognitivních funkcí u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě (MMSE)
 (Pavla Koňaříková)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s270d/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma