Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tnf-alfa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Komparativní genomika hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC) u čeledi Equidae: gen kódující tumor-nekrotizující faktor (TNF) alfa
 (Aneta Baumeisterová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f5i8l/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Úloha mastné kyseliny butyrátu a cytokinů rodiny TNF v adhezi a apoptóze epiteliálních střevních buněk
 (Lenka Kočí)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sjbxc/ | Chemie / Biochemie | Práce na příbuzné téma

Aktuální nutriční stav a z něj vyplývající prognostické faktory
 (Libor Urbánek)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vu8cj/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Práce na příbuzné téma

Monitorace imunitního systému u kriticky nemocných
 (Lukáš Dadák)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rybzc/ | Všeobecné lékařství / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení polymorfismů NOD2/CARD15 u pacientů s akutním infarktem myokardu
 (Karolína SVĚTLÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7aar49// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Interakce ligandů Ah receptoru a zánětlivých faktorů v regulaci exprese a aktivity vybraných enzymů
 (Klára Šujanová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvbl1/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Modulace aktivity transkripčního faktoru NF-kappaB zásahy do metabolizmu kyseliny arachidonové
 (Katarína Chlebová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jk7cj/ | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Kognitivní funkce jako endofenotypy hyperkinetické poruchy v dětství
 (Pavel Theiner)

2006, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n4pvd/ | Všeobecné lékařství / Psychiatrie | Práce na příbuzné téma

Klinické a molekulárně genetické markery u adolescentů s perzistentní formou ADHD
 (Markéta Neumannová)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hfap6/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Práce na příbuzné téma

Molekulární příčiny hyperkinetické poruchy
 (Radim Štaif)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/be53a/ | Biologie / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)