Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ukazatele jakosti vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Analýza fyzikálně - chemických ukazatelů jakosti vody vybraného vodního toku
 (Jan Sedlář)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qmeyzm// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Analýza fyzikálně - chemických ukazatelů jakosti vody vybraného vodního toku
 (Martin Veleba)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ve41ly// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Problematika úpravy surové vody na vodu pitnou na úpravně Holedeč - vliv změny pH a volného chloru na vybrané ukazatele jakosti pitné vody
 (Štěpánka CHARVÁTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hto0a2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení jakosti povrchového zdroje pitné vody Polná v souvislosti s revizí ochranných pásem
 (Petra Jurnečková)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bje6iw// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Sledování jakosti vody ve vybraném úseku mezi vodními díly Dalešice a Mohelno
 (Michal Dobrovolný)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3s5sur// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv krajinných struktur na vybrané ukazatele jakosti vody při zvýšených průtocích jako podklad pro projekci KPÚ.
 (Jana MORAVCOVÁ)

2011, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z78gxg// | Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná | Práce na příbuzné téma

Hodnocení jakosti vody v nádrži Vranov nad Dyjí
 (Markéta Drgová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//x1belj// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Modelování jakosti vody v oblasti mísící zóny na vybraných úsecích toku Ostravice
 (Lenka Piskořová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115663 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Analýza jakosti vody v nádrži Plumlov
 (Klára Náglová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//of261x// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení jakosti vody a odtokových poměrů na povodí Jenínského toku.
 (Robin KROPÁČEK)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v6yynf// | Zemědělské inženýrství / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)