Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uprava kameniva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Technologické možnosti mokré úpravy kameniva
 (Vojtěch Vochoska)

2023, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151193 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Analýza a možnosti využití různých druhů kameniva na vybraných stavbách dopravní infrastruktury
 (Ľubomír Kovalčík)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145045 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Způsoby úpravy kameniva ve spol. BASALT s.r.o.
 (Robert Kubš)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137448 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Návrh modernizace technologické linky na úpravu kameniva v kamenolomu Ořechov- dobývacím prostoru Ořechov
 (Roman Camfrla)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119880 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Studie perspektivy využitelnosti surovinové základny stavebního kameniva v podmínkách ČR
 (Libor Hrbáček)

2024, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ga71u4// | Hornictví (čtyřleté) / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Zvýšení efektívnosti výroby těženého kameniva ve štěrkopískovně Batumi /Gruzie/
 (Daniel Pokorný)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115625 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení kvality a analýza technicko-ekonomických ukazatelů kameniva v souvislosti se zavedením nové technologie v lomu Podhůra.
 (Michal Max Minařík)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112269 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Úprava a využití umělého kameniva při výrobě betonových kompozitů.
 (Radek Papesch)

2022, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/149040 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Modernizace sekundární části technologické linky na úpravu kameniva v kamenolomu Podhůra – studie
 (Martin Čech)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82692 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na změnu technologické úpravy v souvislosti s požadavky na tvarový index hrubého drceného kameniva na provozovnách Pohled a Bílý Kámen - studie
 (Tomáš Adamus)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82313 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)