Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

utlum

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Vliv molekul vody na útlum optických vláken z PDMS
 (Václav Sekret)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118880 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Vliv tepelného namáhání na útlum optických vlnovodů z polydimethylsiloxanu.
 (Michal Hříva)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136300 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Návrh variant řešení způsobu větrání Dolu Závod Útlum – Jih při jeho technické likvidaci
 (Mario Pechal)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130010 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Dopad pandemické situace na útlum těžby na Severočeských dolech a.s.
 (Jana Wolframová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144990 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Útlum těžby uranu na ložisku Rožná a jeho vliv na stav a rozvoj území
 (Simona Mašová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3zmaja// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Vliv atmosférických turbulencí na útlum optických bezkabelových spojů
 (Viktor Pek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0wori9// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Práce na příbuzné téma

Vliv deště na útlum optických a mikrovlnných směrových spojů
 (Jan Kopecký)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//s8pt8f// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Práce na příbuzné téma

Vliv horninového prostředí na útlum rychlosti kmitání od dynamických účinků tramvajové dopravy
 (Jiří Matajsz)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110369 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv gama záření na útlum konvenčních optických vláken
 (Stanislav Mikulenka)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108854 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Útlum těžby uhlí na dole Dukla v OKD, a. s.
 (Petr Blažek)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75762 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)