Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vhodna opatreni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Zhodnocení konceptu Smart city, posouzení vhodných opatření a jejich možná implementace v rozvoji měst Mělníka a Kralup nad Vltavou
 (Lukáš RIEGR)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eu8vip// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Posouzení vybraných křižovatek v Praze 6 a návrh vhodných opatření
 (Martina Štěpánková)

2018, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//is2581// | Stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Návrh vhodných opatření na vybraných křižovatkách v Praze 6
 (Petr Landa)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//yu0nc4// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Agroenvironmentální opatření vhodná pro uplatnění v pozemkových úpravách
 (Markéta MACHOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dwmfv9// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Ekonomické souvislosti aplikace opatření pro úsporu energie v budovách
 (Arnold Mlčák)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/dhulz/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Návrh opatření ke zvýšení výkonnosti společnosti ENBRA, a. s.
 (Miloš Horák)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hawyaj// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Analýza interních neshod a jejich příčin a návrh opatření k jejich eliminaci.
 (Marta Davidová)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114346 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Práce na příbuzné téma

Opatření k záchraně kulturních památek se zaměřením na vyvlastnění s ohledem na situaci kulturní památky zámek Starý
 (Alena ŽELEZNÁ)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z8hb0o// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Vliv provenience Dodonaea angustifolia na klíčení a růst této dřeviny vhodné pro protierozní opatření v okolí jezera Awassa
 (Pavel Horák)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kebs09// | Lesnictví / Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí | Práce na příbuzné téma

Návrh protierozních opatření v lokalitě Obecní
 (Jan Krejsa)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wykr2u// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)