Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vsetin

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Vnímání kola jako městského dopravního prostředku. Případová studie Vsetín
 (Vendula Životská)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7g6p/ | Mediální a komunikační studia / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Motivácie, hodnoty a postoje vo folklórnom hnutí (Na príklade folklórnych súborov valašského mesta Vsetín)
 (Lucia Zelená)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7uyf/ | Historické vědy / Etnologie | Práce na příbuzné téma

Otevřenost radnice vůči občanům města Vsetín
 (Helena Volková)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6e8046// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Strategický plán rozvoje města Vsetín
 (Pavlína Chupíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0wk224// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Analýza uplatnění osob s vysokoškolským vzděláním na trhu práce v okrese Vsetín v roce 2018
 (Michael Mikšík)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73657 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Návrh odkanalizovania mestskej časti Vsetín-Jasenice
 (Lukáš Harach)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115218 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Strategický plán rozvoje města Vsetín
 (Daniela Mirošová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0x8n5n// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Atlas rozvoje venkova - obec s rozšířenou působností Vsetín
 (Kateřina TATALÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nkwson// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Finanční kondice města Vsetín
 (Lucie Zvonková)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8mbncg// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Místní veřejné služby města Vsetín
 (Jana Kovářová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113137 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)