Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

waterfront

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Urban Waterfront Redevelopment- principy a vybrané příklady dobré praxe
 (Veronika TOMÁŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k2au8r// | Geografie / Geografie - Španělský jazyk a literatura (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Densifikace historického jádra Valašského Meziříčí – dům na nábřeží
 (Michaela Kunrtová)

2019, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136752 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Revitalizace nábřeží řeky Svitavy - Brno - Židenice
 (Ester Nováková)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//36eh7u// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Práce na příbuzné téma

Veřejný prostor – revitalizace nábřeží řeky Moravy v Uherském Hradišti
 (Simona Lysoňková)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133906 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nábřeží Dřevnice
 (Nela Burešová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qwdv8y// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Prostorová tvorba | Práce na příbuzné téma

Bistro a bar na nábřeží
 (Eva Morkesová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//bxagss// | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Domov důchodců s rehabilitačním i kulturním zázemím, navazující na nově vzniklý park a revitalizované nábřeží řeky Svitavy
 (Jiří Vyoral)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110143 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Konverze objektu bývalé Esslerovy přádelny, revitalizace nábřeží řeky Svitavy, Brno-Obřany
 (Vít Minařík)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110139 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Konverze objektu bývalé Esslerovy přádelny, revitalizace nábřeží řeky Svitavy, Brno-Obřany
 (Vít Minařík)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110139 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma