Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

webassembly

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití technologie WebAssembly pro implementaci numerické knihovny pro Javascript
 (Lukáš ZAHRADNÍK)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bixr3u// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Využití technologie WebAssembly pro výuku programování
 (Tomáš Tuska)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6v8rho// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Aplikace demonstrující možnosti webového standardu WebAssembly a webového frameworku Blazor
 (Michal Horáček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k3q1qc// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Použití technologie WebAssembly a frameworku Blazor pro vývoj webových aplikací
 (Matěj Lang)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//87jcta// | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Efficient implementation of Picnic
 (Jiří Rösch)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbn05/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Práce na příbuzné téma

Počítání objektů ve videosekvencích
 (Martin Gaier)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//qw94kb// | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Web application for collection and visualization of sensor data
 (Štefan Bartoš)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sme59/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma