Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

globalni jazyk

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ruský jazyk v globálním světě
 (Martin SZAROWSKI)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6ut903// | Specializace v pedagogice / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Integrace anglicismů v současné ruské ekonomické terminologii z hlediska procesů jazykové globalizace
 (Dita Gálová)

2009, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2kst/ | Filologie (čtyřleté) / Ruský jazyk | Práce na příbuzné téma

Budoucnost anglického jazyka jako jakyka pro mezinárodní komunikaci v České republice
 (Lukáš KONFRŠT)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vf9e7a// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty komunikační kompetence v právním anglickém jazyce pro akademické účely – analýza potřeb
 (Veronika Tománková)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2vby/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Práce na příbuzné téma

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve výuce anglického jazyka
 (Vladimír VLÁŠEK)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hxofzq// | Učitelství pro základní školy / AJ-OV/ZŠ | Práce na příbuzné téma

Angličtina jako mezinárodní jazyk: proměna pedagogické praxe
 (Daniel PICHERT)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5tjyzf// | Učitelství pro střední školy / AJ-ČJ | Práce na příbuzné téma

Statická analýza a optimalizace jazyka Scheme
 (Tomáš Staněk)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rghx7/ | Informatika / Teoretická informatika | Práce na příbuzné téma