Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

puvodce odpadu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Povinnosti podnikatele jako původce odpadu
 (Ivo Švec)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvwjg/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Práce na příbuzné téma

Povinnosti původce odpadu
 (Petr Hanslian)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f44t1/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Plasty jako součást komunálního odpadu
 (Petr KUČAVA)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//umr7wy// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Úprava a zpracování nebezpečných složek komunálního odpadu
 (Martin Hovorka)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92739 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Logistika sběru komunálního odpadu v obci Těmice
 (Michaela JURČOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vsdgge// | Ekonomika a management / Logistika a management | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití velkoobjemového odpadu z Vítkovice HEAVY MACHINERY, a.s.
 (Daniela Bečková)

2008, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69792 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce
 (Ondřej Kocián)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bldci/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Zpracování plánu odpadového hospodářství původce nakládající se stavebními odpady
 (Radek Fadrhons)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86457 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Zpoplatnění odpadů
 (Dobromila Bohunská)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nkp2d/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Povinnosti podnikatele při nakládání s odpady
 (Jarmila Řihánková)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vdaru/ | Právní specializace / Právo a podnikání | Práce na příbuzné téma