Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rukopis

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína - rukopis A101
 (Monika Stříteská)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uayta/ | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Rukopis č. 5485, sbírky G1 v MZA v Brně
 (Šárka Vetterová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rxaej/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Práce na příbuzné téma

Rukopis „di Carlo G.“: Liturgický kontext, basso continuo a edice vybraných částí
 (Jan Hajič)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/enil0/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby | Práce na příbuzné téma

Rukopis A 1775 Slezského zemského muzea. Analýza repertoáru v kontextu slezské hudební kultury pozdní renesance
 (Magdalena Dostálová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vz8xq/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Rajhradský rukopis R 582 a možnosti jeho využití ve středověké liturgické praxi
 (Blanka Plánská)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ue3wz/ | Historické vědy / Archivnictví | Práce na příbuzné téma

Loutnisté na území dnešního Běloruska v období Litevského velkoknížectví a Königsbergský rukopis
 (Ivan Kalesnikovich)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/icd6l/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby | Práce na příbuzné téma

Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace
 (Jana DOKTOROVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bo15g2// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny a filozofie umění | Práce na příbuzné téma

Brněnský rukopis Liber Missarum z roku 1550 a v něm obsažené mše Wolfganga Gräfingera
 (Radek Poláček)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u14pt/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Rorátní rukopis G10, inv. č. 1165, MZA
 (Aneta Freislerová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svhib/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Teoretická část: Fotograf, filmař Antonín Horák a Baťova škola umění Praktická část: a) Rukopis, b) Boží muka
 (Pavla NAVRÁTILOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2tf3o5// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)